Organizačný tím Medzinárodného šachového tábora mládeže V4 LIPTOV 2017

Juraj Ivan, riaditeľ podujatia, +421 905 701 671, juraj.ivan@stonline.sk
Karol Pekár, hlavný rozhodca, +421 903 804 176, pekar@chess.sk
Jozef Šubjak, registrácia účastníkov, +421 918 384 517, jozefsubjak@zoznam.sk